Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym

Połączenie wiedzy i kompetencji w zakresie nauk biologicznych i technicznych!
Studia inżynierskie I stopnia
Czas trwania 3,5 roku

Gospodarka Wodna
Gospodarka Wodna
Gospodarka Wodna
Gospodarka Wodna
Gospodarka Wodna
Gospodarka Wodna
Gospodarka Wodna

Absolwent studiów będzie miał wiedzę i kompetencje w zakresie:

  • nowoczesnych metod organizacji i zarządzania zasobami ożywionymi i nieożywionymi oraz ich eksploatacji w środowisku wodnym
  • poprawy jakości środowiska wodnego (monitoring chemiczny i biologiczny wód)
  • kształtowania środowiska wodnego, renaturalizacji i rekultywacji ekosystemów wodnych oraz melioracji
  • podstaw projektowania i działania budowli hydrotechnicznych
  • metod optymalizacji w inżynierii środowiska turystyki wodnej
Gospodarka Wodna

Praktyki, plenery, koła naukowe

W czasie trwania studiów zapewniamy atrakcyjne praktyki, zajęcia dydaktyczne w plenerze, uczestnictwo w Naukowym Kole Badań Podwodnych oraz Naukowym Kole Ichtiologów i Akwarystów.

Gospodarka Wodna

Gdzie można znaleźć pracę po tym kierunku?

W jednostkach administracji państwowej zajmujących się gospodarką wodną – w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, miejskich; w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Inspektoratach Ochrony Środowiska, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związku Wędkarskim, w organizacjach ekologicznych, w instytutach naukowych, w branży turystycznej, zakładając własną firmę!

Warto wiedzieć

ZUT oferuje jedne z najwyższych stypendiów w Polsce. Absolwenci ZUT w naszym regionie dostają najwięcej ofert pracy wśród absolwentów szkół wyższych w Zachodniopomorskiem!

  • Uczelnia Techniczna
  • 3,5 letnie studia I stopnia
  • Najwyższe stypendia